Piotr Domżał
Pan Piotr Domżał jest absolwentem kierunków: pedagogika w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną oraz zdrowia publicznego Uniwersytetu Medycznego.  Doktor w dziedzinie nauk społecznych oraz absolwent studiów Master of Business Administration. W swojej pracy skoncentrowany na projakościowych systemach zarządzania.