Data publikacji 2022-09-12
Seria rządowych decyzji, uderzających w przedsiębiorców oraz nakładający się na to kryzys gospodarczy i wojna w Ukrainie a także brak reakcji ugrupowań opozycyjnych, doprowadziły do konsolidacji w całym kraju środowisk gospodarczych i społecznych. W wyniku nieformalnych konsultacji międzysektorowych i międzybranżowych został powołany do życia Konwent Organizacji Społeczno - Gospodarczych, którego liderzy podjęli decyzję o organizacji I Kongresu Antykryzysowego w Polsce z udziałem ponad 2000 delegatów.

Po setkach spotkań z grupami społecznymi wyłonił się silny przekaz, że wśród aktywnych zawodowo Polaków dynamicznie narasta zmęczenie sporami ideologicznymi, brakiem strategii rozwoju gospodarki i państwa oraz programów rozwojowych dla społeczeństwa. Środowiska gospodarcze oraz przedstawiciele licznych grup zawodowych i społecznych wskazują na przygnębiający brak kompetencji klasy politycznej w zarządzaniu państwem. Pierwszy Kongres Antykryzysowy ma na celu identyfikację szkodliwych dla gospodarki i życia społecznego zjawisk, wzmocnienie kompetencyjne oraz wypracowanie Planu Naprawczego dla Polski.

Konwent Organizacji Społeczno - Gospodarczych podjął też decyzję, że przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu, skoordynują prace nad wypracowaniem nowego nurtu społeczno – gospodarczego. Dwa tysiące delegatów, podczas I Kongresu Antykryzysowego w Poznaniu, wytworzy jego główne założenia. 

I Kongres Antykryzysowy odbędzie się w Poznaniu na terenie MTP w Sali Ziemi w dniach 22 – 23 listopada 2022 r. Jest to wydarzenie non profit, a wpływy z biletów są przeznaczone na organizację całego przedsięwzięcia dla dwóch tysięcy delegatów.

Organizatorzy I Kongresu Antykryzysowego w Polsce


Kontakt:

Marcin Zieliński – Rzecznik Prasowy Kongresu
e-mail: marcin@kongresantykryzysowy.pl
tel. +48 576 450 230