Dariusz Grabowski
Doktor ekonomii, stypendysta Sorbony, przedsiębiorca, polityk, wykładowca akademicki, współtwórca Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego. W latach 80-tych działacz NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Warszawskim, w stanie wojennym związany ze strukturami podziemnymi związku, ekspert i doradca NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze i Komisji Krajowej.