Anna Kalata
ekonomista, polityk, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, doradca gospodarczy. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczącej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych  oraz członka Komisji Nadzoru Finansowego.